Adatkezelési szabályzat

A GRUPO SEGURA különösen érzékeny a Weboldal felhasználóinak személyes adatvédelme iránt. A jelen Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat) alapján a GRUPO SEGURA tájékoztatja a www.fsegura.com oldal valamennyi FELHASZNÁLÓJÁT a Weboldalon összegyűjtött személyes adatok kezeléséről és felhasználásáról annak érdekében, hogy szabadon és önkéntes alapon dönthessenek, meg szeretnék-e adni a kért információkat.

A GRUPO SEGURA fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezt a Szabályzatot annak érdekében, hogy megfeleljen a legújabb jogszabályoknak, jogi szempontoknak, ipari gyakorlatoknak vagy a vállalat érdekeinek. Minden módosítást megfelelő időben közlünk, hogy a felhasználók tökéletesen megismerhessék azok tartalmát.

AZ ADATKEZELÉS JOGCÍME

Az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapon összegyűjtött személyes adatok, valamint az ön által a „Dolgozz velünk” fejezetben szerepelő e-mailben közölt és a felvételre vonatkozó információk a GRUPO SEGURA tulajdonát képező és az általános adatvédelmi nyilvántartásban megfelelően nyilvántartásba vett fájlokba kerülnek:

FELHASZNÁLÁSI CÉLOK

A kapcsolatfelvételi és a felvételi űrlapon megadott személyes adatok gyűjtésének és kezelésének céljai:

1- Kapcsolatfelvételi űrlap: a weboldal-felhasználók információkéréseinek teljesítése.

2- Felvételi űrlap: a weboldal-felhasználók állásokra való jelentkezésének és a felvételi folyamathoz kapcsolódó folyamatoknak a kezelése.

ADATOK ÁTENGEDÉSE VAGY KÖZLÉSE

Az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapon összegyűjtött személyes adatok harmadik felek részére történő átengedésére vagy közlésére csak a jogi kötelezettségek teljesítése esetén kerülhet sor.

AZ ADATOK AKTUALIZÁLÁSA

Annak érdekében, hogy az elektronikus és/vagy papír alapú fájljainkban tárolt adatok mindig megfeleljenek a valóságnak, igyekszünk naprakészen tartani őket. E célból a Felhasználó köteles a változtatásokat vagy közvetlenül megtenni, amennyiben arra lehetősége van, vagy hitelt érdemlően közölni a GRUPO SEGURA megfelelő osztályával vagy egységével.

Az álláskereső felhasználók esetében:

Adataikat az előírt célból legfeljebb egy évig őrizzük meg, majd annak elteltével megsemmisítjük őket. Az adatokkal kapcsolatos titoktartást maximálisan alkalmazzuk mind kezelésük, mind ezt követő megsemmisítésük során. Ebben az értelemben amennyiben a nevezett határidő lejárta után szeretne továbbra is részt venni a GRUPO SEGURA által elfolytatott kiválasztási folyamatban, arra kérjük, küldje el nekünk újra önéletrajzát.

ADATBIZTONSÁG

A GRUPO SEGURA információs rendszerébe befogadta a jogilag kötelező műszaki és szervezeti intézkedéseket, hogy garantálhassa a tárolt adatok biztonságát és bizalmas kezelését, lehetőség szerint elkerülve ezáltal azok engedély nélküli módosítását, elvesztését, kezelését vagy az azokhoz való hozzáférést.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI

Minden esetben gyakorolhatják a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és adott esetben a kezelés felfüggesztéséhez fűződő jogokat:

  1. a) akár személyi igazolványuk fénymásolatának mellékelésével az alábbi postai címre elküldött kérelem útján: GRUPO SEGURA – LOPD,Conde Alessandro Volta, 2 Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia España
  1. b) akár az alábbi címre küldött e-mailben: protecciondedatos@fsegura.com.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Az oldal elérése cookie-k használatával járhat. A cookie-k olyan kis mennyiségű, az egyes felhasználók által használt böngészőben tárolt információk, amelyek célja, hogy a szerver emlékezzen bizonyos információkra, amiket később alkalmaz majd. Ezek az információk lehetővé teszik az ön konkrét felhasználóként történő azonosítását és személyes preferenciáinak, valamint az olyan műszaki információknak a tárolását, mint a látogatások vagy az ön által látogatott konkrét oldalak.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnének cookie-kat kapni vagy tájékoztatást szeretnének róluk, mielőtt számítógépükön tárolják őket, beállíthatják böngészőjüket ennek megfelelően.

A mai böngészők nagy része 3 különböző módon engedélyezi a cookie-k kezelését:

  1. Soha nem fogadja el a cookie-kat.
  1. A böngésző megkérdezi a felhasználót, hogy elfogadja-e az egyes cookie-kat.
  1. Mindig elfogadja a cookie-kat.

A böngésző tartalmazhatja annak lehetőségét is, hogy jobban meghatározza, mely cookie-kat kell elfogadnia és melyeket nem. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a felhasználó általában az alábbi lehetőségek egyikét fogadhatja el: visszautasítani bizonyos domainek cookie-jait; visszautasítani harmadik felek cookie-jait; nem tartós módon elfogadnia a cookie-kat (ezek a böngésző bezárásával törlődnek); engedélyezni a szervernek a cookie-k létrehozását egy másik domain számára. Emellett a böngészők azt is engedélyezhetik a felhasználók számára, hogy egyénileg vizsgálják felül és töröljék az egyes cookie-kat. A GRUPO SEGURA az esetlegesen így regisztrált információkat semmilyen esetben nem használja fel más célból.