Értékek

KÜLDETÉS

„Fém alkatrészek tervezése, iparosítása és nemzetközi szintű gyártása a sajtolás folyamatain keresztül, összeszerelés és felületek, folyamatosan és fenntartható módon maximalizálva a Segura Csoport értékét ügyfeleink lojalitásán és valamennyi alkalmazottunk bevonásán keresztül”

JÖVŐKÉP

„Az autós kiegészítők iparágának egyik meghatározó európai vállalatává válni oly módon, hogy ügyfeleink úgy érezhessék, maximálisan megfelelünk elvárásaiknak”

ÉRTÉKEK

A Segura Csoportnál munkavégzésünk vállalati értékeinkből és a társadalom iránti elkötelezettségünkből merítkezik. Céljaink eléréséhez a Segura Csoportnál a célok azonosítása és az eredmények elérése révén az iránt köteleződünk el, hogy a folyamatos fejlődés útján maradjunk, hogy növelhessük termelékenységünket, ösztönözhessük munkatársaink kreativitását, kezdeményezőkészségét és felelősségérzést, és a minimalizáljuk a fogyasztást és a kibocsátást.

SZERVEZET

A SEGURA CSOPORT szervezete az üzleti irányítás képességének erősítését célozza meg, hogy növelhesse annak hatékonyságát és az értékteremtést, és lehetővé tegye, hogy a SEGURA CSOPORT az ágazat egyik vezető vállalatává válhasson.

FEJLŐDÉS

A Segura Csoporton belül termékeink fejlesztésében és a megoldások kialakításában az erőfeszítés, kitartás és igényesség filozófiáját tartjuk szem előtt, ennek érdekében minden erőfeszítésünket az azonnali intézkedések, akarat és folyamatos munka véghezvitelére fordítjuk.

VÁLLALKOZÓ SZELLEM

Nemzetközi projektre törekszünk, ennek érdekében legjobb minőségű és legmodernebb termelési, tervezési és menedzsment eszközöket alkalmazunk. Ügyfeleink igényeinek kielégítésére kiemelt értékű és innovatív megoldásokat kínálunk.

AKARAT

Projektjeink, viselkedésünk és cselekvéseink által szenvedélyt és lelkesedést közvetítünk és érzünk, vállalati elkötelezettségeinket pedig a cég eszméivel való személyes azonosodás valamint pozitív hozzáállás kifejezésével érvényesítjük.

EGYSÉG

Csapatunk magas szintű szakmai képesítésű személyzetből tevődik össze, kik a jól végzett munka iránti szenvedélyükkel a vevőink elvárásainak folyamatos felülmúlására törekszenek. Bízunk munkatársaink képességeiben, a sokoldalú tehetségben, a növekedés iránti elhivatottságban, és a nemzetköziesedésben, mint a jövő garanciájában. A szakmai kapcsolatokat hosszútávú partnerségként értelmezzünk, amely mindenkinek hasznára válik.

TISZTELET

A cég iránti bizalom és hitelesség megtartása érdekében az igazságot mint alapvető eszközt helyezzük előtérbe ugyanúgy a cég munkatársai között, mint az ügyfeleinkkel szemben. A Grupo Segura kötelékein belül a fenntarthatóságot mint az időben fentmaradó állandóságot értelmezzük, ennek elérése érdekében elkötelezettnek érezzük magunkat a társadalmi elvárásokkal és a körülöttünk lévő emberek elvárásaival szemben. Emiatt gazdasági, környezeti és társadalmi célkitűzéseinket egyenlő mértékben osztjuk meg. Társadalmi elkötelezettségünk tudatában a környezetvédelemre valamint munkatársaink egészségének és biztonságának megőrzésére irányuló munkaszabályzatokkal és módszerekkel rendelkezünk.

ALKALMAZKODÁS

Cégünk a változások befogadására, problémamegoldásra és ügyfeleink igényeihez való rugalmas alkalmazkodásra maximálisan képes anélkül, hogy azok hatékonyságunkat és elkötelezettségünket csökkentenék.  Hatékony és gyors megoldásokkal megelőzzük a felmerülő problémákat.